Jaarvergadering PES Zaterdag 07 okt 2017 a.s. Aan: De PES leden van de twee dorpen Erihatu Samasuru en Leisuri Tapirone. Met deze brief nodigt het PES bestuur u uit voor de Algemene ledenvergadering  2017 op: Zaterdag 7 oktober 2017 Stichting Patasiwa Patalima te Culemborg Adres: Pinksterbloemstraat 90, 4102 KD Culemborg U bent welkom om 10.00 uur
PES HOME | PES NIEUWS | PES65 | PES OPROEPEN
Agenda: 11.00 uur – 13.00 uur:  1. Opening 2. Mededelingen 3. Inkomende en uitgaande post 4. Notulen ALV 2016 Elst 5. Evaluatie PES65 Tahun di Vught 6. Financiële verantwoording 2016 7. Bijdrage persindangan di Wassu februari  2018 8. Voorbereiding verkiezing nieuw PES-bestuur 9. Rondvraag 10. Sluiting Aansluitend op de vergadering houden we een gezellige middag met elkaar o.a.: Bingo Muziek en dans (Tobelo/Jospan- potjo2)
Aan: De PES leden van de twee dorpen Erihatu Samasuru en Leisuri Tapirone. Met deze brief nodigt het PES bestuur u uit voor de Algemene ledenvergadering  2017 op: Zaterdag 7 oktober 2017 Stichting Patasiwa Patalima te Culemborg Adres: Pinksterbloemstraat 90, 4102 KD Culemborg U bent welkom om 10.00 uur Agenda: 11.00 uur – 13.00 uur:  1. Opening 2. Mededelingen 3. Inkomende en uitgaande post 4. Notulen ALV 2016 Elst 5. Evaluatie PES65 Tahun di Vught 6. Financiële verantwoording 2016 7. Bijdrage persindangan di Wassu februari 2018 8. Voorbereiding verkiezing nieuw PES-bestuur 9. Rondvraag 10. Sluiting Aansluitend op de vergadering houden we een gezellige middag met elkaar o.a.: Bingo Muziek en dans (Tobelo/Jospan-potjo2) Verhalen vertellen U wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage te leveren, om  djadjan2  mee te nemen en voor de muzikale omlijsting uw eigen muziekinstrumenten, zoals b.v. gitaar en tifa. PES bestuur Voorzitter Jan Ririhena secretaris Sarah Ririhena / Mien Tuny
PES HOME | PES NIEUWS | PES65 | PES OPROEPEN