PES Momenteel bestaat het bestuur van de PES nog uit 1 man, te weten bung Jan Ririhena uit Delft. Inmiddels hebben de andere bestuursleden te kennen gegeven dat ze hun functie neerleggen en zo plaats te maken voor anderen die straks de taken willen overnemen binnen het PES bestuur.
Laatste PES Nieuws: Nieuwjaarsborrel: De PES Perkumpulan anak2 Erihatu Samasuru nodigt u van harte uit om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. Datum: Zaterdag 21 jan 2023 Tijd: 13.00 - 17.00 Locatie: Stichting Lokaal-O, Kerkstraat 28, 3741 AK te Baarn
JUBILEUM 70 JAAR PES GECANCELLED VOOR 2022 Het geplande jubileumfeest van de PES t.g.v het 70 jarige bestaan van de vereniging zal verschoven worden naar 2023. De plannen van de werkgroep zijn van tafel geveegd en gaan de koelkast in. Tevens is het niet meer zeker of er inderdaad jongeren het bestuur zal komen versterken. Zij beraden zich momenteel over de werkwijze van het huidige bestuur.
PES Momenteel bestaat het bestuur van de PES nog uit 1 man, te weten bung Jan Ririhena uit Delft. Inmiddels hebben de andere bestuursleden te kennen gegeven dat ze hun functie neerleggen, om zo plaats te maken voor anderen, die straks de taken willen overnemen binnen het PES bestuur.
JUBILEUM 70 JAAR PES GECANCELLED VOOR 2022 Het geplande jubileumfeest van de PES t.g.v het 70 jarige bestaan van de vereniging zal verschoven worden naar 2023. De plannen van de werkgroep zijn van tafel geveegd en gaan de koelkast in. Tevens is het niet meer zeker of er inderdaad jongeren het bestuur zal komen versterken. Zij beraden zich momenteel over de werkwijze van het huidige bestuur.
Laatste PES Nieuws: Nieuwjaarsborrel: De PES Perkumpulan anak2 Erihatu Samasuru nodigt u van harte uit om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. Datum: Zaterdag 21 jan 2023 Tijd: 13.00 - 17.00 Locatie: Stichting Lokaal-O, Kerkstraat 28, 3741 AK te Baarn