De P.E.S. is de Familie-vereniging van de mensen die  afkomstig zijn uit het dorp Wassu, gelegen op het eiland Haruku, dat deel uit maakt van de Lease eilandengroep in de Molukken in Indonesië. P.E.S. staat voor perkumpulan anak anak Erihatu Samasuru. De huidige bestuursvoorzitter is dhr. Jan Ririhena uit Delft die ondersteuning krijgt van Rudy Salakory, Mien Tuny, Corrie Rering-Timisela, Saar Ririhena en Anthon Salakory. Samen vormen zij het PES-bestuur. De PES heeft als doel de gemeenschappelijke banden van de Wassunezen in Holland te bewaren en te bevorderen middels aktiviteiten en zo hun roots met Wassu te behouden. Tevens bestaat nog de financiële ondersteuning voor leden bij overlijdensgevallen. Door onderling samen te werken kunnen zij in verenigingsvorm meer bereiken en proberen zij dit ook in de toekomst voort te zetten.
PES 65 jaar. Onlangs vierde de PES al weer haar 65-jarige jubileum. Dit ging niet ongemerkt voorbij. Op 27 mei 2017 werd dit feit met een herdenking en een feest gevierd in Vught, waar ook 65 jaar geleden de PES door de eerste generatie Wassunezen werd opgericht. Het bestuur was hiervoor al ruim van tevoren aan het plannen en er werd een werkgroep PES65 opgericht die ten doel had om dit grote feest van de grond te krijgen. Dit had nog heel wat voeten in de aarde. Financieel moest het kloppen en de gewenste locatie moest haalbaar zijn. Dit lukte gelukkig en tal van vrijwilligers verleende hun tijd en samenwerking om dit feest te realiseren. Het werd een fantastisch feest waarbij de warmte en de onderlinge banden en de oude banden met onze wates, ua’s en njadu’s van Waesamu nog tot uiting kwamen en versterkt werden. Nogmaals iedereen hiervoor bedankt, uw bijdrage was grandioos en wordt zeer op prijs gesteld !
Een Herdenking en een Feest waar de 4 Wassu-generaties aanwezig waren. Zijn wij in staat om deze onderlinge banden te waarborgen? Zijn wij in staat om ook de nieuwe komende generaties te inspireren en motiveren om hun Wassu-identiteit te behouden? Als we elkaar blijven respecteren, als we voor elkaar willen samenwerken, als we elkaar kunnen en willen motiveren. Trots zijn op onze roots. Dan vieren we over 5 jaar weer onze lustrumfeest. Timisela’s, Ririhena’s, Salakory’s, Tuny, Tahalea, Anakotta’s….. Katong anak2 cucu, cici Erihatu - Samasuru !
PES HOME | PES NIEUWS | PES65 | PES OPROEPEN
De P.E.S. is de Familie-vereniging van de mensen die  afkomstig zijn uit het dorp Wassu, gelegen op het eiland Haruku, dat deel uit maakt van de Lease eilandengroep in de Molukken in Indonesië. P.E.S. staat voor perkumpulan anak anak Erihatu Samasuru. De huidige bestuursvoorzitter is dhr. Jan Ririhena uit Delft die ondersteuning krijgt van Rudy Salakory, Mien Tuny, Corrie Rering-Timisela, Saar Ririhena en Anthon Salakory. Samen vormen zij het PES-bestuur. De PES heeft als doel de gemeenschappelijke banden van de Wassunezen in Holland te bewaren en te bevorderen middels aktiviteiten en zo hun roots met Wassu te behouden. Tevens bestaat nog de financiële ondersteuning voor leden bij overlijdensgevallen. Door onderling samen te werken kunnen zij in verenigingsvorm meer bereiken en proberen zij dit ook in de toekomst voort te zetten.
PES 65 jaar. Onlangs vierde de PES al weer haar 65-jarige jubileum. Dit ging niet ongemerkt voorbij. Op 27 mei 2017 werd dit feit met een herdenking en een feest gevierd in Vught, waar ook 65 jaar geleden de PES door de eerste generatie Wassunezen werd opgericht. Het bestuur was hiervoor al ruim van tevoren aan het plannen en er werd een werkgroep PES65 opgericht die ten doel had om dit grote feest van de grond te krijgen. Dit had nog heel wat voeten in de aarde. Financieel moest het kloppen en de gewenste locatie moest haalbaar zijn. Dit lukte gelukkig en tal van vrijwilligers verleende hun tijd en samenwerking om dit feest te realiseren. Het werd een fantastisch feest waarbij de warmte en de onderlinge banden en de oude banden met onze wates, ua’s en njadu’s van Waesamu nog tot uiting kwamen en versterkt werden. Nogmaals iedereen hiervoor bedankt, uw bijdrage was grandioos en wordt zeer op prijs gesteld !
Een Herdenking en een Feest waar de 4 Wassu- generaties aanwezig waren. Zijn wij in staat om deze onderlinge banden te waarborgen? Zijn wij in staat om ook de nieuwe komende generaties te inspireren en motiveren om hun Wassu-identiteit te behouden? Als we elkaar blijven respecteren, als we voor elkaar willen samenwerken, als we elkaar kunnen en willen motiveren. Trots zijn op onze roots. Dan vieren we over 5 jaar weer onze lustrumfeest. Timisela’s, Ririhena’s, Salakory’s, Tuny, Tahalea, Anakotta’s….. Katong anak2 cucu, cici Erihatu - Samasuru !
PES HOME | PES NIEUWS | PES65  | PES OPROEPEN