De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de PES is inmiddels afgelopen 21 oktober in Baarn gehouden. Hieronder een beknopt overzicht van de nieuwe PES voorzitter usi Etje (Josefien) Bus-Ririhena van wat er op die dag is gebeurt: Een interim bestuur voor de vereniging Perkumpulan Erihatu- Samasuru (PES) Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de PES op zaterdag 21 oktober j.l. te Baarn kondigde de voorzitter Mien Tuny haar vertrek aan en werd duidelijk dat er nog slechts 1 bestuurslid (Jan Ririhena) het bestuur van de PES vormde. De afgelopen jaren is het niet gelukt het bestuur te versterken. Tijdens de vergadering werd de wens uitgesproken om vooral ook jongere leden te betrekken bij het bestuur en de activiteiten van de vereniging. Om de toekomst van de vereniging te borgen is tijdens de vergadering besloten een interim- bestuur te vormen met als opdracht om nieuwe bestuursleden te zoeken en de vereniging te voorzien van vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement. Het interim-bestuur bestaat uit de volgende personen: = Etje (Josefien) Bus-Ririhena, voorzitter = Abe Timisela en Nathan Ririhena vormen het secretariaat = Jan Ririhena, penningmeester De benoeming van de nieuwe bestuursleden en de wijziging van functie zal zo spoedig mogelijk vastgelegd worden bij de Kamer van Koophandel. Het interim-bestuur roept vooral ook jonge leden van de vereniging op zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Voor het vernieuwen van de statuten en het huishoudelijk reglement is tijdens de ALV een commissie benoemd met als leden: = Nathan Ririhena = Anis Timisela = Henk Verweij De commissie zal rapporteren aan het Bestuur en de Algemene Leden Vergadering. Doel is de statuten via een notaris formeel vast te leggen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ook de bank eist dit. Namens het PESinterim-bestuur, Etje (Josefien) Bus-Ririhena, voorzitter.
Wassu Jongeren Tijdens de ALV van 21 oktober in Baarn werd duidelijk dat de PES als vereniging nu werk moet maken om de Wassujongeren meer te betrekken bij de PES. En ze evt. uitnodigen om zitting te nemen in het Bestuur. De jeugd is onze toekomst. Dit kan op verschillende manieren, o.a. door hun Wassu-identiteit te versterken. Bijvoorbeeld door o.a. Wassu infodagen te organiseren waar je o.a. meer over Wassu te weten komt. Over de Wassufamilies en de onderlinge familiebanden, de Wassu verhalen, de pela’s van wassu en de regels hieromtrent, de mythes en oude sejarahverhalen van Wassu. Momenteel zijn we plannen aan het ontwikkelen om gebruik te maken van moderne technieken zoals in zet van AI (Artificial Intelligence) en Drones om deze informatie te visualiseren en vast te leggen zodat je dit op de Wassu-infodagen kan gebruiken bij het doorgeven van informatie aan onze jongeren. Hierbij ook de oproep aan de jongeren wie al meer ervaring heeft opgedaan met het AI Programma MidJourney Inc bij het maken van afbeeldingen met behulp van AI, dit omdat we net gestart zijn. Onze sejarah-verhalen kunnen we dan illustreren met deze afbeeldingen. Maar ook voor het ontwerpen van Tshirts waarmee je je Wassu-identiteit alleen maar versterkt. Wie heeft Hierbij al veel ervaring opgedaan met Adobe Illustrator om Tshirts te ontwerpen? Momenteel heeft Ton Heinen (echtgenoot van Yaya Timisela) de leiding om de jongeren naar de PES te trekken.
Voorzitster Usi Etje Bus-Ririhena
Penningmeester Bung Jan Ririhena
Secretariaat1 Abe Timisela
Secretariaat2 Nathan Ririhena
HET INTERIM BESTUUR PER 21 OKTOBER 2023
WAT WIL JE WETEN ALS WASSU JONGERE OP DE KOMENDE WASSU JONGERENDAG? Wie zijn de Pela’s van Wassu,welke regels hanteren we hier?? Mythes en Sejarah, verhalen die je nog niet kent? Je Familieclan en onderlinge familiebanden? Molukse gebruiken bijv, bij Huwelijken, Masuk minta, Adat Pamoi, adat Toma Nusa? Welke onderwerpen wil je graag behandeld zien op de Wassu Jongerendag? Laat je stem hoeren en vul de Enquete Wassu Jongerendag in. KLIK HIER…>>>
Per 21 oktober j.l. is er een interim-bestuur gevormd. Bestuurslid Mien Tuny is afgetreden en de enig overgebleven lid Jan Ririhena blijft nog tot er een voltallig bestuur is gevormd en zal daarna ook aftreden. Volgende personen zullen tot de volgende ALV in 2024 zitting nemen in een interim bestuur: usi Etje Bus-Ririhena, Abe Timisela en Nathan Ririhena.
De PES De Perkumpulan anak2 Erihatu Samasuru, is de vereniging van families hier in Nederland, afkomstig uit ons dorp Wassu, gelegen in het zuiden van het eiland Haruku in Maluku.
Beta No Nr 1 is uit! De nieuwsbrief van de PES met verslag laatste ALV, Workshops van Ton Heine en Yaya Timisela, Anis Timisela die gebruik maakt van Artificial Intelligence om Wassu sejarah verhalen te visualiseren en straks ook drone beelden gaat inzetten. Yasmin Ririhena die net terug is van haar eerste bezoek aan Wassu, lees haar korte reisverslag. En de nieuwe PES voorzitter usi Etje Ririhena die zich voorstelt in de nieuwsbrief. We wensen je veel leesplezier met BETA NO…>>>
De PES, Perkumpula anak2 Erihatu Samasuru, de vereniging van Wassufamilies in Nederland.
Een interim bestuur voor de vereniging Perkumpulan Erihatu-Samasuru (PES) Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de PES op zaterdag 21 oktober j.l. te Baarn kondigde de voorzitter Mien Tuny haar vertrek aan en werd duidelijk dat er nog slechts 1 bestuurslid (Jan Ririhena) het bestuur van de PES vormde. De afgelopen jaren is het niet gelukt het bestuur te versterken. Tijdens de vergadering werd de wens uitgesproken om vooral ook jongere leden te betrekken bij het bestuur en de activiteiten van de vereniging. Om de toekomst van de vereniging te borgen is tijdens de vergadering besloten een interim- bestuur te vormen met als opdracht om nieuwe bestuursleden te zoeken en de vereniging te voorzien van vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement. Het interim-bestuur bestaat uit de volgende personen: = Etje (Josefien) Bus-Ririhena, voorzitter = Abe Timisela en Nathan Ririhena vormen het secretariaat = Jan Ririhena, penningmeester De benoeming van de nieuwe bestuursleden en de wijziging van functie zal zo spoedig mogelijk vastgelegd worden bij de Kamer van Koophandel. Het interim-bestuur roept vooral ook jonge leden van de vereniging op zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Voor het vernieuwen van de statuten en het huishoudelijk reglement is tijdens de ALV een commissie benoemd met als leden: = Nathan Ririhena = Anis Timisela = Henk Verweij De commissie zal rapporteren aan het Bestuur en de Algemene Leden Vergadering. Doel is de statuten via een notaris formeel vast te leggen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ook de bank eist dit. Namens het PESinterim-bestuur, Etje (Josefien) Bus-Ririhena, voorzitter.
Wassu Jongeren Tijdens de ALV van 21 oktober in Baarn werd duidelijk dat de PES als vereniging nu werk moet maken om de Wassujongeren meer te betrekken bij de PES. En ze evt. uitnodigen om zitting te nemen in het Bestuur, want de jeugd is onze toekomst. Dit kan op verschillende manieren, o.a. door hun Wassu-identiteit te versterken. Bijvoorbeeld door o.a. Wassu infodagen te organiseren waar je o.a. meer over Wassu te weten komt. Over de Wassufamilies en de onderlinge familiebanden, de Wassu verhalen, de pela’s van wassu en de regels hieromtrent, de mythes en oude sejarahverhalen van Wassu. Momenteel zijn we plannen aan het ontwikkelen om gebruik te maken van moderne technieken zoals in zet van AI (Artificial Intelligence) en Drones om deze informatie te visualiseren en vast te leggen zodat je dit op de Wassu-infodagen kan gebruiken bij het doorgeven van informatie aan onze jongeren. Hierbij ook de oproep aan de jongeren wie al meer ervaring heeft opgedaan met AI bij het maken van afbeeldingen met behulp van AI, dit omdat we net gestart zijn. Onze sejarah-verhalen kunnen we dan illustreren met deze afbeeldingen. Maar ook voor het ontwerpen van Tshirts waarmee je je Wassu-identiteit alleen maar versterkt. Wie heeft veel ervaring met Adobe Illustrator. Momenteel heeft Ton Heinen (echtgenoot van Yaya Timisela) de leiding om de jongeren naar de PES te trekken.
De PES De Perkumpulan anak2 Erihatu Samasuru, is de vereniging van families hier in Nederland, afkomstig uit ons dorp Wassu, gelegen in het zuiden van het eiland Haruku in Maluku.
HET INTERIM BESTUUR PER 21 OKTOBER 2023
Voorzitster Usi Etje Bus-Ririhena
Penningmeester Bung Jan Ririhena
Secretariaat 1 Abe Timisela
Secretariaat 2 Nathan Ririhena
Per 21 oktober j.l. is er een interim-bestuur gevormd. Bestuurslid Mien Tuny is afgetreden en de enig overgebleven lid Jan Ririhena blijft nog tot er een voltallig bestuur is gevormd en zal daarna ook aftreden. Volgende personen zullen tot de volgende ALV in 2024 zitting nemen in een interim bestuur: usi Etje Bus-Ririhena, Abe Timisela en Nathan Ririhena.
WAT WIL JE WETEN ALS WASSU JONGERE OP DE KOMENDE WASSU JONGERENDAG? Wie zijn de Pela’s van Wassu,welke regels hanteren we hier?? Mythes en Sejarah, verhalen die je nog niet kent? Je Familieclan en onderlinge familiebanden? Molukse gebruiken bijv, bij Huwelijken, Masuk minta, Adat Pamoi, adat Toma Nusa?
Wassu Jongeren Enquete Laat je stem horen als Wassu Jongere Welke onderwerpen wil jij graag op een komende Wassu Jongerendag behandelt willen zien? - KLIK HIER OM JE STEM TE LATEN HOREN EN VUL DE ENQUETE IN -
Lees hier de BETA NO nieuwsbrief van de PES, Klik hier voor de nieuwsbrief…>>>