Jalanan Wassu-Oma / Nieuwe weg Wassu-Oma De werkzaamheden aan de nieuwe weg van Wassu naar Oma vorderen gestaag. Momenteel is de weg gevordert tot Wae Tahui. Het bezoekn van de waterfal bij Aer Biru is dus een stuk gemakkelijker geworden. Niet alleen mensen uit Oma en Wassu zijn betrokken bij de werkzaamheden ook worden er mensen van ver buiten gecontracteerd als werkers. Het verwezenlijken van deze weg zal veel profijt geven aan beide dorpen. Vooral als het slechte weer aanbreekt en het vervoer over zee in de natte moesontijd gevaarlijk wordt door de grotere golven in die periode.
Jalanan Wassu-Oma / Nieuwe weg Wassu-Oma De werkzaamheden aan de nieuwe weg van Wassu naar Oma vorderen gestaag. Momenteel is de weg gevordert tot Wae Tahui. Het bezoekn van de waterfal bij Aer Biru is dus een stuk gemakkelijker geworden. Niet alleen mensen uit Oma en Wassu zijn betrokken bij de werkzaamheden ook worden er mensen van ver buiten gecontracteerd als werkers. Het verwezenlijken van deze weg zal veel profijt geven aan beide dorpen. Vooral als het slechte weer aanbreekt en het vervoer over zee in de natte moesontijd gevaarlijk wordt door de grotere gplven in die periode.